صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Registration Fee & Account Numberهزینه های ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام

دانشجو، کارشناس و کارشناس ارشد

پزشک عمومی

Phd  و متخصص

80.000 تومان

100.000 تومان

120.000 تومان


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران