صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 ارزیابی پارامترهای فیزیکی بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر Ahmadi Zeinab alsadat کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان شهیدرجایی
2 ارزیابی پارامترهای فیزیکی بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر Mokhtari-Dizaji Manijhe کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Prof Med Phys, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares Universityi
3 استخراج فشار ورید جاگولار داخلی افراد سالم و بیماران مبتلا به ام اس با استفاده از تصاویر فراصوتی وریدی Mokhtari-Dizaji Manijhe کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي استاد فيزيك پزشكي؛ دانشکده علوم پزشکی؛ گروه فيزيك پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
4 test R M کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي -
5 بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی دست و پا بر شدت درد و سطح اضطراب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی Ghasemi Zahra کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord,Iran.
6 The effect of changes in myocardial dysfunction on quality of life in patients undergoing coronary angioplasty after cardiac rehabilitation Sadeghi Masoumeh کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Evaluation of weight reduction effects on manage risk factors after cardiac rehabilitation in men with coronary artery disease Yazdekhasti Safoura کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 تاثیر ده جلسه بازتوانی قلبی روی کیفیت زندگی بیماران قلبی Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي Golestan University of Medical Sciences
9 تاثیر آموزش به بیمار در بازتوانی قلبی بیماران جراحی قلب Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي Golestan University of Medical Sciences
10 اختلات تعادلی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر Razeghi Marsa تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي دانشکده علوم توانبخشی شیراز
11 تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر بیماران قلبی و عروقی Soltanipour Farzaneh تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي PHD MPH ، گروه سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران ، تهران، ايران
12 The effect of exercise and physical activity on cardiovascular patients Soltanipour Farzaneh تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي Department of Health, Population, Family and Schools, Department of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
13 تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی هوازی بر سطح سرمی اپلین و شاخص های عملکردی قلبی بیماران با سندرم کرونری حاد Dorostkar Neda تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش،مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی،پژوهشکده ی تحقیقاتی قلب و عروق اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
14 Effect of hand and foot surface stroke massage on anxiety and vital signs in patients with acute coronary syndrome: A randomized clinical trial Ghasemi Zahra تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي Community-Oriented Nursing Midwifery Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
15 Cognitive impairment in COPD: should cognitive evaluation be part of Pulmonary Rehabilitation? Monjazebi Fateme کنترل عوامل خطر روانشناختي Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) , shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
16 The Effect of Educational Intervention on Knowledge, Status and Adherence in referring to rehabilitation ward in coronary heart diseases patients refer to Shahid Chamran Hospital in Isfahan Hadavi Mohammad Mehdi کنترل عوامل خطر روانشناختي Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
17 Cardiac Telerehabilitation: Using Wearable Sensors or Mobile Phones to Monitor Patients outside the Cardiac Rehabilitation Centers Boozari Sahar چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Ph.D. of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
18 تاثیر بازتوانی قلبی در زمان برگشت به فعالیتهای عادی زندگی بیماران جراحی قلب Qarehtaqani Adeleh چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Golestan University of Medical Sciences
19 The priority and competencies for processing nursing care for heart patients: A review study Yasrebirad Maryam چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Phd nursing student of tarbiat modares university
20 Association between fear of falling and functional dependency in heart failure patients (in 2018 Tehran-Iran) Beikverdi Marzieh جنبه هاي ايمني و ارزيابي برنامه توانبخشي قلبي geriatric, nursing, Tehran university, Tehran, Iran


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران