صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 Study of cardiopulmonary function of professional climbers with at least one conquest of 3000 m / year Behzadpour Mohammadamin توانبخشي قلبي معيار پيشگيري اوليه و ثانويه Iran University of Medical Sciences
2 بررسی تاثیر مداخلات زودهنگام توانبخشی بلع در میزان بروز پنومونی در بیماران سکته مغزی Shahabi Saba اصول و نحوه توانبخشي ريوي Bsc of speech therapy , semnan university of medical sciences,semnan,iran
3 بررسی قابلیت درمانی هایپرباریک تراپی در صدمات مغزی Golmohammadi Mobina اصول و نحوه توانبخشي ريوي دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی آجا،تهران،ایران
4 Continuous Lateral Rotation Therapy (CLRT) After Cardiac Surgery Mahdavi Shahri Seyyed Moslem اصول و نحوه توانبخشي ريوي Bohlool Hospital, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
5 تأثیر بکارگیری شبیه ساز رفلکس سرفه بر بروز عوارض تنفسی بیماران ترومایی تحت جراحی قفسه سینه Mahdavi Shahri Seyyed Moslem اصول و نحوه توانبخشي ريوي Bohlool Hospital, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
6 ارزیابی پارامترهای فیزیکی بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر Ahmadi Zeinab alsadat کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان شهیدرجایی
7 رژیم ناسالم: عامل خطر قابل پیشگیری بیماری های قلبی عروقی Mahdavi Shahri Seyyed Moslem کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Bohlool Hospital, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
8 ارزیابی پارامترهای فیزیکی بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر Mokhtari-Dizaji Manijhe کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Prof Med Phys, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares Universityi
9 استخراج فشار ورید جاگولار داخلی افراد سالم و بیماران مبتلا به ام اس با استفاده از تصاویر فراصوتی وریدی Mokhtari-Dizaji Manijhe کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي استاد فيزيك پزشكي؛ دانشکده علوم پزشکی؛ گروه فيزيك پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
10 test R M کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي -
11 بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی دست و پا بر شدت درد و سطح اضطراب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی Ghasemi Zahra کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord,Iran.
12 The effect of changes in myocardial dysfunction on quality of life in patients undergoing coronary angioplasty after cardiac rehabilitation Sadeghi Masoumeh کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
13 Evaluation of weight reduction effects on manage risk factors after cardiac rehabilitation in men with coronary artery disease Yazdekhasti Safoura کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
14 توانبخشی قلبی در منزل: مزایا و محدودیتها Azhari Amin رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي استادیار طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
15 تاثیر آموزش به بیمار در بازتوانی قلبی بیماران جراحی قلب Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي Golestan University of Medical Sciences
16 تاثیر ده جلسه بازتوانی قلبی روی کیفیت زندگی بیماران قلبی Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي Golestan University of Medical Sciences
17 The Effectiveness of different types of training programs on markers of atherosclerosis and VO2max among normal weight and obese male adolescents Ghannadi Shima تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
18 Telerehabilitation for cardiac patients: A systematic review Maghbouli Nastaran تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي Physical medicine and Rehabilitation departmnt, Tehran University of Medical Sciences, Tehran ,Iran
19 اختلات تعادلی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر Razeghi Marsa تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي دانشکده علوم توانبخشی شیراز
20 تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر بیماران قلبی و عروقی Soltanipour Farzaneh تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي PHD MPH ، گروه سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران ، تهران، ايران
21 The effect of exercise and physical activity on cardiovascular patients Soltanipour Farzaneh تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي Department of Health, Population, Family and Schools, Department of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
22 تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی هوازی بر سطح سرمی اپلین و شاخص های عملکردی قلبی بیماران با سندرم کرونری حاد Dorostkar Neda تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش،مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی،پژوهشکده ی تحقیقاتی قلب و عروق اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
23 Effect of hand and foot surface stroke massage on anxiety and vital signs in patients with acute coronary syndrome: A randomized clinical trial Ghasemi Zahra تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي Community-Oriented Nursing Midwifery Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
24 - Mohaghegh Shahram Other related topics TUMS
25 Can alternative exercise modalities other than walking be effective in rehabilitation of peripheral vascular diseases? An overview of the systematic reviews. Mohaghegh Shahram Other related topics Iran University of medical sciences
26 ارزیابی میزان تجمع آلومینیوم کلراید در بافت نای موش صحرایی نژاد ویستار Pourmehdiamiri Mohammad Other related topics دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
27 Cognitive impairment in COPD: should cognitive evaluation be part of Pulmonary Rehabilitation? Monjazebi Fateme کنترل عوامل خطر روانشناختي Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) , shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
28 The Effect of Educational Intervention on Knowledge, Status and Adherence in referring to rehabilitation ward in coronary heart diseases patients refer to Shahid Chamran Hospital in Isfahan Hadavi Mohammad Mehdi کنترل عوامل خطر روانشناختي Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
29 Preoperative anxiety and depression increases the incidence of delirium after coronary artery bypass graft surgery Pakrad Fatemeh کنترل عوامل خطر روانشناختي PhD student of nursing, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
30 Cardiac Telerehabilitation: Using Wearable Sensors or Mobile Phones to Monitor Patients outside the Cardiac Rehabilitation Centers Boozari Sahar چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Ph.D. of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
31 تاثیر بازتوانی قلبی در زمان برگشت به فعالیتهای عادی زندگی بیماران جراحی قلب Qarehtaqani Adeleh چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Golestan University of Medical Sciences
32 The priority and competencies for processing nursing care for heart patients: A review study Yasrebirad Maryam چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Phd nursing student of tarbiat modares university
33 Association between fear of falling and functional dependency in heart failure patients (in 2018 Tehran-Iran) Beikverdi Marzieh جنبه هاي ايمني و ارزيابي برنامه توانبخشي قلبي geriatric, nursing, Tehran university, Tehran, Iran
34 ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی سالمندان در برنامه های توانبخشی Darvishpoor Kakhki Ali جنبه هاي ايمني و ارزيابي برنامه توانبخشي قلبي Shahid Beheshti University of Medical Sciences


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران