صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 ارزیابی پارامترهای فیزیکی بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر Ahmadi Zeinab alsadat کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان شهیدرجایی
2 توانبخشی قلبی در منزل: مزایا و محدودیتها Azhari Amin رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي استادیار طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران