صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 Preoperative anxiety and depression increases the incidence of delirium after coronary artery bypass graft surgery Pakrad Fatemeh کنترل عوامل خطر روانشناختي PhD student of nursing, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 ارزیابی میزان تجمع آلومینیوم کلراید در بافت نای موش صحرایی نژاد ویستار Pourmehdiamiri Mohammad Other related topics دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران