صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 تاثیر بازتوانی قلبی در زمان برگشت به فعالیتهای عادی زندگی بیماران جراحی قلب Qarehtaqani Adeleh چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي Golestan University of Medical Sciences
2 تاثیر آموزش به بیمار در بازتوانی قلبی بیماران جراحی قلب Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي Golestan University of Medical Sciences
3 تاثیر ده جلسه بازتوانی قلبی روی کیفیت زندگی بیماران قلبی Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي Golestan University of Medical Sciences


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران