صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
مقالات پذیرفته شده Accepted Abstracts

« Accepted Abstracts »


     نمایش مقالات پوستر

  « Accepted Oral: 10 »

RowCodeTitlePresenting AuthorSessionReg. Status
1 28 بررسی تاثیر مداخلات زودهنگام توانبخشی بلع در میزان بروز پنومونی در بیماران سکته مغزی Shahabi Saba اصول و نحوه توانبخشي ريوي ثبت نام قطعی
2 24 رژیم ناسالم: عامل خطر قابل پیشگیری بیماری های قلبی عروقی Mahdavi Shahri Seyyed Moslem کنترل عوامل خطر بيماريهاي قلبي ثبت نام اولیه
3 34 توانبخشی قلبی در منزل: مزایا و محدودیتها Azhari Amin رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي ثبت نام اولیه
4 4 تاثیر ده جلسه بازتوانی قلبی روی کیفیت زندگی بیماران قلبی Qarehtaqani Adeleh رويکرد تخصصي توانبخشي قلبي در جمعيت هاي هدف بيماري هاي قلبي ثبت نام قطعی
5 30 The Effectiveness of different types of training programs on markers of atherosclerosis and VO2max among normal weight and obese male adolescents Ghannadi Shima تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي ثبت نام اولیه
6 29 Telerehabilitation for cardiac patients: A systematic review Maghbouli Nastaran تجويز ورزش و فعاليت در بيماران قلبي ثبت نام اولیه
7 33 Can alternative exercise modalities other than walking be effective in rehabilitation of peripheral vascular diseases? An overview of the systematic reviews. Mohaghegh Shahram Other related topics ثبت نام اولیه
8 14 Cognitive impairment in COPD: should cognitive evaluation be part of Pulmonary Rehabilitation? Monjazebi Fateme کنترل عوامل خطر روانشناختي ثبت نام اولیه
9 10 Cardiac Telerehabilitation: Using Wearable Sensors or Mobile Phones to Monitor Patients outside the Cardiac Rehabilitation Centers Boozari Sahar چالش هاي خود کنترلي و برگشت به زتدگي نرمال در بيماران قلبي ثبت نام قطعی
10 6 Association between fear of falling and functional dependency in heart failure patients (in 2018 Tehran-Iran) Beikverdi Marzieh جنبه هاي ايمني و ارزيابي برنامه توانبخشي قلبي ثبت نام قطعی

    نمایش مقالات سخرانی

« Accepted Poster: 15 »

RowCodeTitlePresenting AuthorReg. Status
1 31 Study of cardiopulmonary function of professional climbers with at least one conquest of 3000 m / year Behzadpour Mohammadamin ثبت نام قطعی
2 27 بررسی قابلیت درمانی هایپرباریک تراپی در صدمات مغزی Golmohammadi Mobina ثبت نام قطعی
3 22 Continuous Lateral Rotation Therapy (CLRT) After Cardiac Surgery Mahdavi Shahri Seyyed Moslem ثبت نام اولیه
4 23 تأثیر بکارگیری شبیه ساز رفلکس سرفه بر بروز عوارض تنفسی بیماران ترومایی تحت جراحی قفسه سینه Mahdavi Shahri Seyyed Moslem ثبت نام اولیه
5 16 ارزیابی پارامترهای فیزیکی بطن چپ در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر Ahmadi Zeinab alsadat ثبت نام قطعی
6 11 The effect of changes in myocardial dysfunction on quality of life in patients undergoing coronary angioplasty after cardiac rehabilitation Sadeghi Masoumeh ثبت نام اولیه
7 12 Evaluation of weight reduction effects on manage risk factors after cardiac rehabilitation in men with coronary artery disease Yazdekhasti Safoura ثبت نام اولیه
8 19 اختلات تعادلی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر Razeghi Marsa ثبت نام اولیه
9 3 The effect of exercise and physical activity on cardiovascular patients Soltanipour Farzaneh ثبت نام اولیه
10 15 تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی هوازی بر سطح سرمی اپلین و شاخص های عملکردی قلبی بیماران با سندرم کرونری حاد Dorostkar Neda ثبت نام قطعی
11 5 Effect of hand and foot surface stroke massage on anxiety and vital signs in patients with acute coronary syndrome: A randomized clinical trial Ghasemi Zahra ثبت نام قطعی
12 20 The Effect of Educational Intervention on Knowledge, Status and Adherence in referring to rehabilitation ward in coronary heart diseases patients refer to Shahid Chamran Hospital in Isfahan Hadavi Mohammad Mehdi ثبت نام اولیه
13 21 Preoperative anxiety and depression increases the incidence of delirium after coronary artery bypass graft surgery Pakrad Fatemeh ثبت نام قطعی
14 9 The priority and competencies for processing nursing care for heart patients: A review study Yasrebirad Maryam ثبت نام قطعی
15 26 ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی سالمندان در برنامه های توانبخشی Darvishpoor Kakhki Ali ثبت نام اولیه
ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران